យើងប្រើcookies។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគោលការណ៍cookiesរបស់យើង តាមរយះតំណភ្ជាប់នេះ ដោយបិទសារនេះឬបន្តចូលទៅកាន់គេហទំព័រ អ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រើប្រាស់ookiesរបស់យើងនៅលើឧបករណ៍នេះ។ បិទ

លក់ដាច់បំផុត


គ្រឿងផ្សំ

គ្រឿងផ្សំធម្មជាតិគុណភាពខ្ពស់

PLASTIC FOR CHANGE

អាជីវកម្មសហគមន៍កែច្នៃផ្លាស្ទីកឡើងវិញ

នៅក្រុមហ៊ុន The Body Shop យើងបានប្ដេជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាផ្លាស្ទីកខុសពីគេ។ ស្វែងយល់ ពីរបៀបដែលយើងប្រយុទ្ធដើម្បីប្រជាជន និងភពផែនដីជាមួយនឹង អាជីវកម្មសហគមន៍កែច្នៃ ផ្លាស្ទីកឡើងវិញ មកពីបេងហ្គាលូរូ ប្រទេសឥណ្ឌា។ អាជីវកម្មរបស់យើងនឹងជួយលើកម្ពស់ អ្នករើសសំរាមដែលយើងគាំទ្រជាមួយនឹងលទ្ធភាពធ្វើការក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលមានអនាម័យ ជាងមុន តម្លៃស្មើភាពជាងមុន និងទទួលបានការគោរព និងទទួលស្គាល់។

ស្វែងរក